مطالب مرتبط با کلید واژه " کتابخانه و مرکز اسناد علمی "


نمایشگاه کتاب‌های رایگان

به اطلاع کلیه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان محترم واحد می‌رساند که کتابخانه و مرکز اسناد علمی تعداد محدودی از کتاب‌های نسخه تکراری و مازاد بر نیاز خود را بصورت رایگان در نمایشگاه هفته کتاب عرضه نموده است. از علاقمندان دعوت می‌شود برای انتخاب و دریافت کتاب‌های فوق از تاریخ ۹۵/۹/۱ لغایت ۹۵/۹/۳ به محل نمایشگاه واقع در طبقه اول ساختمان کتابخانه و مرکز اسناد علمی واحد علوم و تحقیقات مراجعه نمایند.

ادامه مطلب