نشانی کتابخانه‌های دانشکده‌ای

نشانی و شماره تماس کتابخانه‌های دانشکده‌ای واحد علوم و تحقیقات

نام کتابخانه

نشانی

شماره تماس

زبان و ادبیات

جنت آباد جنوبی، نرسیده به میدان چهارباغ، بلوار کبیرزاده غربی، کوچه حدیث، اتاق ۳۱۳

۴۴۴۵۰۶۰۶ /۴۴۴۵۰۷۰۷

مجتمع آزمایشگاهی

مجتمع آزمایشگاهی، طبقه اول، اتاق ۲۲۳

۴۴۸۶۸۴۳۲-۳۳