درباره کتابخانه

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۶ همزمان با انتقال به منطقه حصارک به منظور تحقق اهداف علمی، پژوهشی و تحقیقاتی فعالیت خود را آغاز نمود. در خردادماه سال ۱۳۹۳ کتابخانه مرکزی به ساختمان جدید منتقل شد و در مساحتی به وسعت ۱۶۲۵۰ متر مربع، در ۱۰ سالن فعالیت می‌کند. رده بندی کتاب‌های کتابخانه بر اساس نظام رده بندی کنگره (L.C.) است که شامل منابع چاپی و غیر چاپی در همه زمینه‌های علوم بشری است.