اطلاعیه ها - آرشیو

لزوم قرار گرفتن منشور اخلاق پژوهش در پایان‌نامه‌ها

طبق بخشنامه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی " متن یک صفحه‌ای منشور اخلاق پژوهش باید در یکی از صفحات ابتدایی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی، گزارش‌های پایانی اختراعات و اکتشافات، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری، قرار گرفته و به امضای فرد یا افراد پژوهشگر برسد".

ادامه مطلب